Contact: ejjvanwooning@gmail.com

Bescherming van de huid – Bescherming tegen de zon.

Zonkracht van het KNMI

In de zomer van 1997 meldde het KNMI voor het eerst tijdens de weerberichten de zonkracht. De zonkracht geeft u informatie over de sterkte van de ultraviolette zonnestralen. De zonkracht heeft een waarde tussen de 1 en 10. Hoe hoger het getal, hoe sterker de zonkracht, aan hoe meer UV-straling uw huid blootstaat.

Aan de zonkracht is een maximale bezonningstijd verbonden en die is afhankelijk van uw huidtype. De gevoeligheid voor UV verschilt per persoon en die gevoeligheid bepaalt uw huidtype. Bij elk van de vier huidtypes hoort een vast zonkrachtgetal.

Huidtype________ Zonkrachtgetal________ Kenmerken
 ..
1 60 Huid verbrandt snel en wordt niet bruin. Bleke huid met sproeten, rossig/lichtblond haar, blauwe ogen.
..  
2 100 Huid verbrandt redelijk snel en wordt langzaam bruin. Lichte huid, blond haar en lichte ogen.
..  
3 200 Huid verbrandt soms en wordt gemakkelijk bruin. Licht getinte huid, donkerblond/bruin haar en vaak donkere ogen.
..  
4 300 Huid verbrandt (bijna) nooit en wordt zeer snel bruin. Getinte huid, donkere haren en ogen.

Het aantal minuten dat u per dag onbeschermd in de zon kunt doorbrengen, is uw zonkrachtgetal gedeeld door de zonkracht.

Voorbeeld: Iemand met huidtype 2 kan op een dag met zonkracht 7 tussen 11 en 15 uur 100/7 = 14 minuten onbeschermd in de zon.

Op de website van KNMI vindt u de zonkrachtvoorspelling van een aantal Europese vakantiebestem- mingen. U kunt hiervoor ook de website Weeronline.nl raadplegen.

Verstandig zonnen

In het Platform Verstandig Zonnen werken een aantal organisaties, waaronder het Huidfonds, samen aan eensluidende publieksvoorlichting ten aanzien van zonnen en zonadviezen aan de Nederlandse bevolking. Deze samenwerking vindt zijn oorsprong in de zogenaamde Consensusbijeenkomst op 6 oktober 1995 in Utrecht. Voor meer informatie zie Verstandigzonnen.nl

Ook is er een brochure van het KWF te verkrijgen of te downloaden met belangrijke informatie over verstandig zonnen.

Tot slot kunt u via Ziekenhuis.nl ook kijken naar een informatievideo over verstandig zonnen.

Het Platform Verstandig Zonnen, een platform waarin naast verschillende ter zake deskundige organisaties zoals het KWF ook het Huidfonds zitting heeft, pleit voor verstandig zonnen.

Verstandig zonnen betekent: genieten van de zon en letten op je huid. Dat letten op je huid is voor iedereen weer anders. Hoe gevoeliger je huid, hoe meer je moet oppassen met de zon; zowel buiten als binnen onder de zonnebank. De samenwerking tussen de leden van het Platform Verstandig Zonnen vindt zijn oorsprong in de Consensusbijeenkomst die op 6 oktober 1995 in Utrecht werd gehouden: Eén van de belangrijkste resultaten van deze consensus was de overeenstemming over de…

Vragen?

Mocht u bepaalde vragen hebben, neem dan contact op via ons contactformulier.

Contact

Back to Top